Предавање на Shazeeb M Khairul Islam

Shazeeb M Khairul Islam, претприемач од Бангладеш, основач и претседател на „Social Business Youth Alliance Global“ оддржа предавање на тема „ Генерирање на решенија за локални проблеми“.

Учесниците на Школата за млади лидери бараа и разработуваа оддржливи решенија за локалните проблеми и предизвиците во сферите на енергијата, здравството, подобар живот, образование, инфраструктура, еднаквост и храна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *