На Школата за млади лидери во 2013 година, меѓу предавачите беа и г. Вацлав Клаус, поранешен Претседател на Чешка, г. Иво Шлаус, Претседател на Светската Академија на науки и уметности, г. Живко Мукаетов, Претседател на управниот одбор и Генерален директор на Алкалоид АД Скопје и други.