2

Д-р Драган Стефановиќ, професор на Одделот за студии и владеење и право на Државниот Универзитет Апалачиан, оддржа предавање на тема „Мотивирање/Лидерство“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *