Иванов Школа за Лидери Алумни Асоцијација (ИСЛАА)

Иванов Школа за Лидери Алумни Асоцијација (ИСЛАА) е организација која негува долгорочни релации со постоечките и идни алумни членови, обезбедува поддршка на истите, и е посветен партнер на Школата за лидери под покровителство на Претседателот на Република Македонија, Н.Е. д-р Ѓорге Иванов.

Иванов Школа за Млади Лидери 2017